Cesta Steva Jobsa : iLeadership pre novú generáciu / Jay Elliot , William L. Simon - Trio Publishing, Bratislava, 2012.
ISBN 8-80-89552-09-2
929 - Jobs, Steve - biografie - technológie informačné - technológie komunikačné - Apple, spoločnos - kultúra - kultúra firemná - prostredie - prostredie pracovné - produkty - manažment - manažment celostný - talenty - firmy - firmy počítačové - podnikanie - iLeadership(vedenie firmy) - vedenie - vedenie žudí - vedenie podniku - vedenie tímu
vožná K102649 D

[ Jednoduché vyhžadávanie | Komplexné vyhžadávanie | Čitatežské informácie ]

© 1997 JJ