Slobodní od závislostí : Proti drogám, aidsu a iným nepriateľom spoločnosti / Rafael Escandón , César Gálvez - Advent Orion, VrŁtky, 2012.
Edícia Život a zdravie
ISBN 8-80-8071-149-8
drogy - závislosti - hráčstvo patologické - závislosť od sexu - AIDS - tabak - kokaín - heroín - alkohol - terapia protialkoholická - závislosť od práce - HIV - 364
voľná K102654 D

[ Jednoduché vyhľadávanie | Komplexné vyhľadávanie | Čitateľské informácie ]

© 1997 JJ