Anjel stratil perie / Bohuslava Vargová - Slovenský spisovatež, Bratislava, 1979.
Edícia Nová poézia
literatúra slovenská - poézia slovenská - básne o matke
vožná K56751 D
vožná K56752 D

[ Jednoduché vyhžadávanie | Komplexné vyhžadávanie | Čitatežské informácie ]

© 1997 JJ