Pankhart / Camilla Läckberg , Mária Bratová prel. - Slovart, Bratislava, 2012.
ISBN 8-80-556-0759-7
literatúra švédska - romány kriminálne
vožná K102657 D

[ Jednoduché vyhžadávanie | Komplexné vyhžadávanie | Čitatežské informácie ]

© 1997 JJ