Premiéry nadšení / Karel Řepa - Nakladatelství dopravy a spojů, Praha, 1989.
ISBN 80-7030-031-0
629.113 - automobily - automobily historické - veterány - dejiny - dejiny automobilizmu
vožná K90397 D

[ Jednoduché vyhžadávanie | Komplexné vyhžadávanie | Čitatežské informácie ]

© 1997 JJ