Hygiena potravín III : hydina, vajcia, divina, ryby / Štefan Izák , kol - Príroda, Bratislava, 1978.
614.31 - hygiena - hygiena potravín - chov hydiny - bitúnky - zabíjanie hydiny - vyšetrenie veterinárne - nákazy - hydina jatočná - salmonela hydiny - cholera hydiny - TBC hydiny - listeria - choroby zvierat - toxoplazmóza - kvalita mäsa - skladovanie hydiny - značenie hydiny - balenie hydiny - obaly - konzervy hydinové - perie - vajcia - konzervovanie vajec - ryby - choroby rýb - konzervovanie rýb - ryby morské - mäkkýše - obojživelníci - plazy - divina - králiky - med - voda užitková - voda pitná - úprava vôd - vody odpadové - čistenie vody - sanitácia - prostriedky čistiace - prostriedky dezinfekčné - hygiena osobná - aerosoly
voľná K52334 D

[ Jednoduché vyhľadávanie | Komplexné vyhľadávanie | Čitateľské informácie ]

© 1997 JJ