Veterinárstvo / Oldřich Čermák , Štefan Labuš prel. - Príroda, Bratislava, 1977.
619 - veterinárstvo - choroby zvierat - príčiny chorôb - vyšetrenia laboratórne - zoohygiena - hygiena vody - hygiena ovzdušia - hygiena krmiva - prevencia chorôb - lieky - liečivá - lekárnička veterinárna - pomoc prvá - ošetrovanie - zákroky chirurgické - choroby nenákazlivé - choroby infekčné - choroby invázne - choroby nákazlivé - choroby oviec - choroby ošípaných - choroby prenosné - salmonela - besnota - starostlivosť veterinárna
voľná K48247 D

[ Jednoduché vyhľadávanie | Komplexné vyhľadávanie | Čitateľské informácie ]

© 1997 JJ