Preklady / Miroslav Válek prel., Anton Popovič zost. - Slovenský spisovatež, Bratislava, 1977.
Edícia Básnický preklad
literatúra svetová - poézia - preklady básnické - rozhovory
vožná K52437 D

[ Jednoduché vyhžadávanie | Komplexné vyhžadávanie | Čitatežské informácie ]

© 1997 JJ