Veterinárska medicína a farmakológia / Jaroslav Vodrážka , kol - Osveta, Martin, 1982.
Edícia Farmaceutická edícia
619 - veterinárstvo - medicína veterinárna - farmakológia veterinárna - anatómia - fyziológia - zvieratá hospodárske - výživa zvierat - fyziológia patologická - fyziológia patologická - mikrobiológia - parazitológia - choroby zvierat - intoxikácia - choroby infekčné - zoonózy - zver poľovná - zvieratá kožušinové - zvieratá laboratórne - ryby - choroby rýb - včely - hygiena potravín - liečivá
voľná K65585 D

[ Jednoduché vyhľadávanie | Komplexné vyhľadávanie | Čitateľské informácie ]

© 1997 JJ