Svetlo a osvetžovacie zariadenia : Základy osvetžovacej techniky / Vojtech Kme - Slovenské vydavatežstvo technickej literatúry, Bratislava, 1961.
628.9 - technika - technika svetelná - žiarenie - žiarenie optické - luminiscencia - zrak - svietidlá - fotometria - zdroje - zdroje svetelné - kolorimetria/meranie farieb/ - liečba - liečba svetlom
vožná K82584 D

[ Jednoduché vyhžadávanie | Komplexné vyhžadávanie | Čitatežské informácie ]

© 1997 JJ