Škodlivé organické látky v průmyslových odpadních vodách / Jakov Michajlovič Gruško , Miroslav Kotek prel. - SNTL, Praha, 1983.
628.3 - toky - toky vodné - čistenie - čistenie vody - znečistenie vody - chov - chov rýb - vody - vody odpadové - vody priemyselné - odpady - odpady priemyslové - látky - látky škodlivé
voľná K82436 D

[ Jednoduché vyhľadávanie | Komplexné vyhľadávanie | Čitateľské informácie ]

© 1997 JJ