Základy zdravotního inženýrství / Jaroslav Roth - Státní nakladatelství technické literatury, Praha, 1956.
628.1 - vodárenstvo - voda - spotreba - spotreba vody - kanalizácia - hospodárstvo - hospodárstvo kalové - kaly - odpady - balneológia - kúpele - dejiny - dejiny kanalizácie - inžinierstvo - inžinierstvo zdravotné - odpady - voda - voda odpadová - čističky odpadových vôd
vožná K82526 D

[ Jednoduché vyhžadávanie | Komplexné vyhžadávanie | Čitatežské informácie ]

© 1997 JJ