Abeceda techniky / Kálmán Sztrókay , Ján Štefánik prel. - Osveta, Martin, 1956.
62 - technika - zdroje energie - uhlík - uhlie - svietiplyn - nafta - uhlie drevené - stroje hnacie - stroje parné - turbíny parné - motory spaľovacie - turbíny vodné - železo - oceľ - olovo - hliník - kovy - zinok - ortuť - platina - soľ kamenná - sóda - dusík - síra - fosfor - vápno - kremeň - zlievarenstvo - frézovanie - mechanizácia - stroje poľnohospodárske - zavlažovanie - priemysel potravinársky - mlynárstvo - výroba piva - cukrovarníctvo - mliekárstvo - liehovary - priemysel konzervárenský - priemysel textilný - tkáčstvo
voľná K82997 D
voľná K82998 D

[ Jednoduché vyhľadávanie | Komplexné vyhľadávanie | Čitateľské informácie ]

© 1997 JJ