Vodné dielo na Nitrici a akumulačná nádrž na Nitre v Novákoch / Vodn zahl. - Slovenské vydavatežstvo technickej literatúry, Bratislava, 1960.
627.81 - diela - diela vodné - nádrže - nádrže vodné - Nitrica - Nitra(rieka) - Nováky - literatúra - literatúra regionálna - prostredie - prostredie životné - čerpadlá - čerpadlá vodné
vožná K82329 D

[ Jednoduché vyhžadávanie | Komplexné vyhžadávanie | Čitatežské informácie ]

© 1997 JJ