Boj s vodou a o vodu / Štefan Bella , Vladimír Bella - Slovenské vydavatežstvo technickej literatúry, Bratislava, 1956.
628.1 - voda - stavby - stavby vodohospodárske - diela - diela vodné - dejiny - dejiny vohohospodárstva - hydrológia - hydrogeológia - zrážky - záplavy - odvodňovanie - ochrana - ochrana životného prostredia - energia - energia vodná - voda pitná - úprava - úprava vôd - rybníky - hrádze - studne - čističky odpadových vôd - čerpadlá
vožná K82387 D

[ Jednoduché vyhžadávanie | Komplexné vyhžadávanie | Čitatežské informácie ]

© 1997 JJ