Jadrová energetika / D. I. Voskobojnik , Leonid Pestov prel. - Slovenské vydavatežstvo technickej literatúry, Bratislava, 1958.
Edícia Edícia energetickej literatúry
620.9 - energetika - energetika jadrová - rádioaktivita - reakcie jadrové - reaktory jadrové - zdroje energetické
vožná K10171 D

[ Jednoduché vyhžadávanie | Komplexné vyhžadávanie | Čitatežské informácie ]

© 1997 JJ