Príručka navrhovania stavebných konštrukcií / Ľuboš Hamák - Alfa, Bratislava, 1974.
624 - staviteľstvo - príručky - konštrukcie - konštrukcie stavebné - stavby - nosníky - materiály - materiály stavebné - oceľ - cement - betón - pórobetón - konštrukcie betónové
voľná K41132 D

[ Jednoduché vyhľadávanie | Komplexné vyhľadávanie | Čitateľské informácie ]

© 1997 JJ