Jadrová energetika a jej vplyv na životné prostredie : Zborník referátov z konferencie / Jadrov zahl. - Slovenský zväz ochrancov prírody a krajiny, Martin, 1991.
620.9 - energetika jadrová - prostredie životné - zborníky z konferencií - energia atómová - vojna nukleárna - problémy globálne - látky rádioaktívne - kontaminácie - žiarenie - leukémia - elektrárne atómové - Slovensko - Československo - spotreba palív - zdroje alternatívne
voľná K102702 D

[ Jednoduché vyhľadávanie | Komplexné vyhľadávanie | Čitateľské informácie ]

© 1997 JJ