Černobyž v nás a dnes / Marta Osuská prel., Barbara Semonská prel., Černoby zahl. - Ústredný výbor Slovenského zväzu ochrancov prírody a krajiny, Bratislava, 1991.
620.9 - Černobyž 26.4.-5.5. 1986 - fyzika jadrová - žiarenie - katastrofy ekologické - rádioaktivita - reaktory jadrové - energetika atómová - energia atómová - účinky rádioaktívne - rakovina - Rakúsko
vožná K102703 D

[ Jednoduché vyhžadávanie | Komplexné vyhžadávanie | Čitatežské informácie ]

© 1997 JJ