Aj takto sme stavali sústavu vodných diel Gabčíkovo-Nagymaros : Zborník spomienok / A zahl. - AFA reklamno-propagačná agentúra, Bratislava, 1996.
ISBN 80-967563-4-6
zborníky - spomienky - Gabčíkovo - Nagymaros - diela - diela vodné - Dunaj - nádrže - nádrže vodné - vodohospodárstvo - 627.81 - povodne
vožná K102707 D
vožná K103927 D

[ Jednoduché vyhžadávanie | Komplexné vyhžadávanie | Čitatežské informácie ]

© 1997 JJ