Pečené a zapékané speciality : Inspirace pro každý den.... / Hana Kendíková prel., Pečen zahl. - Rebo Productions, Praha, 2007.
ISBN 8-80-7234-693-6
641.5 - knihy - knihy kuchárske - špeciality - recepty - recepty kuchárske
voľná K102709 D

[ Jednoduché vyhľadávanie | Komplexné vyhľadávanie | Čitateľské informácie ]

© 1997 JJ