Základy požovníctva / Alexander Bakoš - Príroda, Bratislava, 1988.
639 - požovníctvo - dejiny - dejiny požovníctva - zver požovná - chov - chov zvierat - krmivá - choroby - choroby zvierat - psy - psy požovné - zbrane - zbrane požovnícke
vožná K102719 D

[ Jednoduché vyhžadávanie | Komplexné vyhžadávanie | Čitatežské informácie ]

© 1997 JJ