Tajná komora : Hžadanie Siene záznamov / Robert Bauval , Milan Thurzo prel. - Remedium, Bratislava, 2002.
ISBN 80-88993-25-3
932 - dejiny - dejiny staroveké - Egypt - záhady - záhady archeologické - záhady matematické - záhady neobjasnené - symboly - pyramídy - faraóni - mágia
vožná K102726 D

[ Jednoduché vyhžadávanie | Komplexné vyhžadávanie | Čitatežské informácie ]

© 1997 JJ