Dúha rómskych príbehov : Devleskeri kuštik romane paramisen / Ján Šándor - Kultúrne združenie národností a etník SR, Bratislava, 2012.
ISBN 8-80-89397-44-0
literatúra rómska - príbehy Rómov - príbehy zo života - poviedky - poviedky rómske - knihy dvojjazyčné - jazyk rómsky
voľná K102732 D

[ Jednoduché vyhľadávanie | Komplexné vyhľadávanie | Čitateľské informácie ]

© 1997 JJ