Úvod do psychologie dospělých : Cesty a křižovatky životního vývoje / Marie Farková - Vysoká škola J.A. Komenského, Praha, 2002.
ISBN 80-7048-046-7
159.9 - psychológia - psychológia dospelých - vývoj psychický - dospievanie - dospelosť - starnutie - staroba - detstvo - obdobia vývinové človeka - vývoj prenatálny - kríza stredného veku
voľná K102739 D

[ Jednoduché vyhľadávanie | Komplexné vyhľadávanie | Čitateľské informácie ]

© 1997 JJ