Sociálna patológia : Projekt HUMÁNUM / Anna Pavlovičová .
patológia sociálna - psychológia humanistická - Projekt HUMÁNUM - starostlivosť ošetrovateľská - starostlivosť sociálna - domovy sociálnych služieb - práca sociálna - frustrácia - osobnosť - patológia rodiny - emócie - 364 - empatia - ergoterapia - edukácia - situácie záťažové - stres - deti týrané - zneužívanie psychické - siroty - siroty sociálne - deti nemanželské
F O T O K O P I A
voľná K102745 D

[ Jednoduché vyhľadávanie | Komplexné vyhľadávanie | Čitateľské informácie ]

© 1997 JJ