Padesiat odtieňov temnoty / E L James , Miroslava Sedláčková prel. - Nakladatelství XYZ, Praha, 2013.
ISBN 8-80-7388-762-9
romány erotické - literatúra anglická
Trilógia: 1.Pädesiat odtieňov sivej, 3. Pädesiat odtieňov slobody
vožná K102776 D

[ Jednoduché vyhžadávanie | Komplexné vyhžadávanie | Čitatežské informácie ]

© 1997 JJ