Příručka pro stavební inženýry / Příručk zahl. - Státní nakladatelství technické literatury, Praha, 1960.
624 - príručky - stavebníctvo - staviteľstvo - príručky stavebnícke - tabuľky - tabuľky matematické - mechanika - pružnosť - pevnosť - statika - konštrukcie - konštrukcie stavebné - hmoty - hmoty stavebné - stavby - stavby pozemné - konštrukcie drevené
voľná K82294 D

[ Jednoduché vyhľadávanie | Komplexné vyhľadávanie | Čitateľské informácie ]

© 1997 JJ