Válečné lodě : Mezi krymskou a rusko-japonskou válkou / Vladimír Hynek , Petr Klučina - Naše vojsko, Praha, 1986.
623 - lode - lode vojnové - vojenstvo - dejiny - dejiny vojen - dejiny námorníctva - vojna krymská - stavba - stavba lodí
voľná K77361 D

[ Jednoduché vyhľadávanie | Komplexné vyhľadávanie | Čitateľské informácie ]

© 1997 JJ