Pušky a samopaly / Vladimír Dolínek prel., Pušk zahl. - Naše vojsko, Praha, 1992.
623 - zbrane - pušky - samopaly - dejiny - dejiny zbraní - priemysel - priemysel zbrojársky
voľná K84461 D

[ Jednoduché vyhľadávanie | Komplexné vyhľadávanie | Čitateľské informácie ]

© 1997 JJ