Ochrana zvířat, surovin, potravin a krmiv před účinky bojových otravných látek : Toxikologie / Jozef Hrušovský , Jiří Beneš - Naše vojsko, Praha, 1987.
Edícia Knižnice vojenské teorie a praxe
623 - toxikológia - zbrane - zbrane chemické - látky - látky otravné - drogy - LSD - yperit - látky toxické - jed hadí - jed žabí - ochrana - ochrana chemická - ochrana ľudí - ochrana osôb - ochrana ovzdušia - ochrana zvierat - ochrana prírody - látky bojové
voľná K76514 D

[ Jednoduché vyhľadávanie | Komplexné vyhľadávanie | Čitateľské informácie ]

© 1997 JJ