Vlastní dílna : základy rukodělných prací / Jaroslav Pechlát - SNTL, Praha, 1974.
Edícia Polytechnická knižnice
689 - príručky - práca - práca s drevom - kovy - obrábanie - obrábanie kovov - hmoty - hmoty plastické - sklo - materiál - hmoty stavebné - dielňa domáca - kreslenie
voľná K41766 D

[ Jednoduché vyhľadávanie | Komplexné vyhľadávanie | Čitateľské informácie ]

© 1997 JJ