Příprava kovového povrchu pod nátěry / František Trojánek , Josef Roneš - Státní nakladatelství technické literatury, Praha, 1959.
620.19 - kovy - korózia - korózia kovov - nátery - odmasťovanie - brúsenie - morenie - čistenie kovov - hutníctvo - stavby vodohospodárske - vagóny - lode - autá - motocykle - bicykle - stroje poľnohospodárske - stroje obrábacie - sóda - sklo vodné - riedidlá - grafit
voľná K82761 D

[ Jednoduché vyhľadávanie | Komplexné vyhľadávanie | Čitateľské informácie ]

© 1997 JJ