Dvanástka / Justin Cronin - Ikar, Bratislava, 2013.
ISBN 8-80-551-3423-9
literatúra americká - romány sci-fi - romány katastrofické - sebaobetovanie - trilery
1. Priechod 3. Mesto zrkadiel
vožná K102802 D

[ Jednoduché vyhžadávanie | Komplexné vyhžadávanie | Čitatežské informácie ]

© 1997 JJ