Výkonnosť ekonomiky a ekonomický rast / Ján Lisý - Iura Edition, Bratislava, 2005.
Edícia Ekonómia
ISBN 80-8078-035-8
339 - ekonomika - rast ekonomický - produkt hrubý domáci - kapitál ľudský - spotreba - úspory - makroekonómia - inflácia - nezamestnanosť - dane
voľná K102804 D

[ Jednoduché vyhľadávanie | Komplexné vyhľadávanie | Čitateľské informácie ]

© 1997 JJ