Peniaze a monetárne teórie / Vladimír Gonda - Iura Edition, Bratislava, 2005.
Edícia Ekonómia
ISBN 80-8078-036-6
336 - peniaze - trh peňažný - makroekonómia - politika monetárna
voľná K102805 D

[ Jednoduché vyhľadávanie | Komplexné vyhľadávanie | Čitateľské informácie ]

© 1997 JJ