Inflácia / Judita Táncošová - Iura Edition, Bratislava, 2005.
Edícia Ekonómia
ISBN 80-8078-044-7
336 - inflácia - ekonómia - nezamestnanosť - Slovensko - inflácia peňažná - inflácia cenová - makroekonómia
voľná K102807 D

[ Jednoduché vyhľadávanie | Komplexné vyhľadávanie | Čitateľské informácie ]

© 1997 JJ