Teória kapitálového trhu / Veronika Piovarčiová - Iura Edition, Bratislava, 2004.
Edícia Ekonómia
ISBN 80-8078-002-1
336 - trh kapitálový - makroekonómia - kapitál - úroky - kurz menový - ekonomika
vožná K102808 D

[ Jednoduché vyhžadávanie | Komplexné vyhžadávanie | Čitatežské informácie ]

© 1997 JJ