Rovnováha a nerovnováha v ekonomickej teórii / Magdaléna Přívarová - Iura Edition, Bratislava, 2001.
Edícia Ekonómia
ISBN 80-88715-96-2
330 - ekonómia - rovnováha ekonomická - peniaze - ekonomika peňažná - trh ekonomický - nezamestnanosť - politika nezamestnanosti - nerovnováha ekonomická - kapitál - makroekonómia
voľná K102809 D

[ Jednoduché vyhľadávanie | Komplexné vyhľadávanie | Čitateľské informácie ]

© 1997 JJ