Nezamestnanosť ako makroekonomický problém / Marta Martincová - Iura Edition, Bratislava, 2005.
Edícia Ekonómia
ISBN 80-8078-038-2
331 - nezamestnanosť - makroekonómia - hľadanie práce - kapitál ľudský - rast ekonomický - inflácia - Slovensko
vypožičaná K102810 D

[ Jednoduché vyhľadávanie | Komplexné vyhľadávanie | Čitateľské informácie ]

© 1997 JJ