Teórie spotreby, úspor, investícií a vládnych výdavkov / Daria Rozborilová - Iura Edition, Bratislava, 2005.
Edícia Ekonómia
ISBN 80-8078-038-0
330 - ekonómia - makroekonómia - spotreba - úspory - investície - dôchodok - bohatstvo - dane - výdavky vládne - teória spotreby
vožná K102811 D

[ Jednoduché vyhžadávanie | Komplexné vyhžadávanie | Čitatežské informácie ]

© 1997 JJ