Makroekonómia otvorenej ekonomiky / Eva Muchová - Iura Edition, Bratislava, 2005.
Edícia Ekonómia
ISBN 80-8078-023-4
ekonomika - makroekonómia - kurz menový - sila kúpna - bilancia platobná - politika fiškálna - politika monetárna - ekonomika otvorená - 330
vožná K102812 D

[ Jednoduché vyhžadávanie | Komplexné vyhžadávanie | Čitatežské informácie ]

© 1997 JJ