Praktikum z financií verejnoprospešných subjektov / Elena Beňová - EKONÓM, Bratislava, 2004.
ISBN 80-225-1908-1
336 - financie - financie verejné - doprava hromadná - telekomunikácie - energetika - financovanie škôl - zdravotníctvo - kultúra - správa verejná - súdy - prokuratúra - obrana - odpady - bývanie sociálne - NATO - sektor tretí
voľná K102813 D

[ Jednoduché vyhľadávanie | Komplexné vyhľadávanie | Čitateľské informácie ]

© 1997 JJ