Sociálne zabezpečenie / Eva Rievajová - Sprint, Bratislava, 2006.
ISBN 80-89085-62-8
368 - zabezpečenie sociálne - systém sociálny - poisťovňa sociálna - poistenie nemocenské - poistenie dôchodkové - sporenie starobné dôchodkové - sporenie doplnkové dôchodkové - reformy dôchodkových systémov - poistenie úrazové - poistenie v nezamestnanosti - poistenie garančné - podpora sociálna - pomoc sociálna - minimum životné - núdza sociálna - poistenie sociálne
voľná K102814 D

[ Jednoduché vyhľadávanie | Komplexné vyhľadávanie | Čitateľské informácie ]

© 1997 JJ