Ekonómia : Všeobecná ekonomická teória / Ján Lisý - Iura Edition, Bratislava, 2003.
Edícia Ekonómia
ISBN 80-89047-75-0
330 - ekonómia - teória ekonómie - ekonomika trhová - metodológia ekonómie - trh - mechanizmus trhový - funkcie štátu - mikroekonómia - dopyt - ponuka - spotrebiteľ - rovnováha ekonomická - podnikanie - náklady - konkurencia - monopoly - dôchodky - trh kapitálový - trh práce - renta - kvalita života - blahobyt hmotný - makroekonómia - investície - spotreba - úspory - rast ekonomický - peniaze - trh peňažný - inflácia - zamestnanosť - nezamestnanosť - politika fiškálna - rozpočet štátny - politika monetárna - hospodárstvo svetové - trhy devízové - vzťahy medzinárodné - integrácia ekonomická
vypožičaná K102819 D

[ Jednoduché vyhľadávanie | Komplexné vyhľadávanie | Čitateľské informácie ]

© 1997 JJ