Teória a politika kapitálovej štruktúry podnikateľských subjektov / Rudolf Sivák , Jana Mikócziová - Sprint, Bratislava, 2006.
ISBN 80-89085-56-3
330 - ekonómia - štruktúra kapitálová - kapitál - riziko finančné - politika dividendová - dividendy - zisk - výnosy - podnikanie - plán finančný - spoločnosti obchodné - spoločnosť komanditná - spoločnosť akciová - spoločnosť s ručením obmedzeným - spoločnosť obchodná - fúzie - sanácia - problémy finančné - konkurz - zánik spoločnosti
voľná K102820 D

[ Jednoduché vyhľadávanie | Komplexné vyhľadávanie | Čitateľské informácie ]

© 1997 JJ