Verejné rozpočty / Kornélia Beličková - EKONÓM, Bratislava, 2005.
ISBN 80-225-2077-2
330 - rozpočet - rozpočet verejný - sústava rozpočtová - politika rozpočtová - financie verejné - rozpočet EÚ - rozpočet štátny - rozpočet VÚC - organizácie rozpočtové - organizácie príspevkové - pokladnica štátna - Slovensko
vožná K102821 D

[ Jednoduché vyhžadávanie | Komplexné vyhžadávanie | Čitatežské informácie ]

© 1997 JJ