Financie verejnoprospešných subjektov / Elena Beňová - EKONÓM, Bratislava, 2005.
ISBN 80-225-2113-2
336 - financie - subjekty verejnoprospešné - doprava hromadná - spoje - energetika - hospodárstvo tepelné - hospodárstvo vodné - odpady - bývanie sociálne - financovanie škôl - zdravotníctvo - kultúra - médiá - obrana - správa verejná - fondy národné - sektor tretí - organizácie neziskové
voľná K102823 D

[ Jednoduché vyhľadávanie | Komplexné vyhľadávanie | Čitateľské informácie ]

© 1997 JJ