Rétorika a štylistika / Jana Barátová - EKONÓM, Bratislava, 2005.
ISBN 80-225-2033-0
rétorika - štylistika - dejiny - prostriedky jazykové - prejav rečnícky - ortoepia - gestikulácia - mimika - referáty - prednášky - prejavy - komunikácia - cvičenia dychové - skriptá vysokoškolské - reč - 80
vožná K102824 D

[ Jednoduché vyhžadávanie | Komplexné vyhžadávanie | Čitatežské informácie ]

© 1997 JJ