Riziko a neistota vo vybraných oblastiach financií / Rudolf Sivák - EKONÓM, Bratislava, 2006.
ISBN 80-225-2125-6
339 - financie - skriptá vysokoškolské - riziká - rozhodovanie - portfólia - trh kapitálový - investície - podnikanie
vožná K102825 D

[ Jednoduché vyhžadávanie | Komplexné vyhžadávanie | Čitatežské informácie ]

© 1997 JJ